dangkhanhmusics.com
Nghe Nhạc Đăng Khánh: Album “Ta Muốn Cùng Em Say”
#1: Hạt Mưa Bay Cuối Đời #2: Tiễn Em Chiều Mưa #3: Yêu Dáng Em Xưa #4: Em Ngủ Trong Một Mùa Đông #5: K.Khúc Của Lê #6: Em Và Nhớ #7: Giấc Mơ Đời Tôi #8: Ta Muốn Cùng Em Say #9: Đến Em Chiều Qua #10…