dangkhanhmusics.com
Nghe Nhạc Đăng Khánh: Album “Dù Nghìn Năm Qua Đi”
#1: Đêm Trắng Khuya #2: Ta Muốn Cùng Em Say #3: K.Khúc Của Lê #4: Dù Nghìn Năm Qua Đi #5: Cánh Hoa Xưa #6: Mắt Em Vương Giọt Sầu #7: Yêu Dáng Em Xưa #8: Hạt Mưa Bay Cuối Đời #9: Lệ Buồn Nhớ Mi #10:…