dangkhanhmusics.com
Lời nhạc bài “Dù Nghìn Năm Qua Đi” – Sáng-tác: Nhạc-sĩ Đăng Khánh
Dù Nghìn Năm Qua Đi Tôi đưa em đến Capri Biển màu xanh rất xuân thì Tôi theo bước chân đi Núi xanh và mái đỏ con đường nhỏ em đi Tôi đưa em đến Capri Tôi đưa em đến Venise Nước xanh muôn màu Mắt xa…