dangkhanhmusics.com
Lời nhạc bài “Đến Em Chiều Qua” – Sáng-tác: Nhạc-sĩ Đăng Khánh
Yêu (Giảng đường 2 Đại học khoa học Sài Gòn) Anh đến em chiều qua Ngoan chưa em ở nhà Còn anh sao hư lạ Nhưng vì em cơ mà Nhìn em dù vấn vương Nhưng thôi anh đến trường Kẻo em buồn lại giận Anh sao…