dangkhanhmusics.com
Nốt Tình Đăng Khánh – Lê Hân
thân tặng Nhạc sĩ Đăng Khánh nhạc xanh đọng mướt dáng thơ ta nuôi bằng những ước mơ chân tình cánh hoa xưa lưu ảnh hình hạt mưa bay cuối đời tình long đong nhớ em ngủ trong mùa đông đ…