dangkhanhmusics.com
Tôi Đọc và Nghe Nhạc Đăng Khánh – Duy Lương
(Lệ Buồn Nhớ Mi -Thơ Du Tử Lê, Nhạc ĐăngKhánh) Vâng, Nói như vậy, vì tôi đã đọc những lời trong dòng nhạc của ông, và đã nghe các ca sĩ trình bày những dòng nhạc ấy để rồi đưa ra những nhận xét sau…