dangkhanhmusics.com
VOVN-Tiếng Nhạc Tâm-Tình 1992 Concert: Thiên-Thai
Sáng-tác: Văn Cao Tiếng Nhạc Tâm-Tình VOVN Radio Concert 1992 Ca-sỹ: Anh Ngọc – Mai Hương – Kim Tước – Quỳnh Dao – Hà Thanh