dangkhanhmusics.com
VOVN 2010 Concert: Ta Muốn Cùng Em Say – Instrumental
Sáng-tác: Đăng Khánh