dangkhanhmusics.com
VOVN-Như Cánh Vạc Bay 2008 Concert: Phôi-Pha
Sáng-tác: Trịnh Công Sơn Như Cánh Vạc Bay – VOVN Radio Concert Ca-sỹ: Tuấn Ngọc