dangkhanhmusics.com
VOVN-Tình Ca Muôn Thuở 2010 Concert: Mắt Em Vương Giọt Sầu
Sáng-tác: Đăng Khánh Tình Ca Muôn Thuở VOVN Radio Concert 2010 Harmony và Orchestration: Hoàng Công Luận Ca-sỹ: Tuấn Ngọc