dangkhanhmusics.com
Đăng Khánh-Từ Công Phụng Concert at San Jose: Mãi-Mãi Bên Em
Sáng-tác: Từ Công Phụng Đăng Khánh – Từ Công Phụng Concert – San Jose, California, 2010. Ca-sỹ: Từ Công Phụng