dangkhanhmusics.com
VOVN-Dù Nghìn Năm Qua Đi 2000 Concert: Lệ Buồn Nhớ Mi
Nhạc: Đăng Khánh Thơ: Du Tử Lê Dù Nghìn Năm Qua Đi – VOVN Radio Concert Ca-sỹ: Tuấn Ngọc