dangkhanhmusics.com
VOVN-Tiếng Nhạc Tâm-Tình 1992 Concert: Hình Ảnh Một Buổi Chiều
Sáng-tác: Lâm Tuyền Tiếng Nhạc Tâm-Tình VOVN Radio Concert 1992 Harmony: Dr. Robert Nelson Ca-sỹ: Quỳnh Dao