dangkhanhmusics.com
VOVN-Dù Nghìn Năm Qua Đi 2000 Concert: Hạt Mưa Bay Cuối Đời
Sáng-tác: Đăng Khánh Dù Nghìn Năm Qua Đi – VOVN Radio Concert Ca-sỹ: Tuấn Ngọc