dangkhanhmusics.com
VOVN-Như Cánh Vạc Bay 2008 Concert: Chiều Một Mình Qua Phố
Sáng-tác: Trịnh Công Sơn Như Cánh Vạc Bay – VOVN Radio Concert Harmony và Orchestration: Hoàng Công Luận Ca-sỹ: Tuấn Ngọc