dancrona.com
När man var en sju åtta år..
Vi började tidigt och dagarna blev långa för oss. Vi fick springa och hämta verktyg eller hämta nyslipade huggmejslar hos ”slipmäster” eller hålla lyktan gråkalla vinterkvällar – …