dancrona.com
När vi badade nedströms blev håret som svinto..
Det är många år sen nu som jag gjorde det här jobbet om en gammal nickel kadmiumfabrik som låg placerad på Jungnerholmarna (en kvill mitt i Emån) i Fliseryd. Det var där som jag träffade Harry och …