dancrona.com
Fragment av min tid..
Alla ser vi olika saker – uppfattar olika saker, lever i olika verkligheter parallellt med varandra – samtidigt. Vi är också sociala varelser och behöver varandra för att känna oss hela…