dancrona.com
För den fattige faller alltid smörgåsen med framsidan nedåt.
Jag minns inte om jag använt rubriken tidigare, men den är bra och ständigt aktuell. Jag tror inte att jag behöver ta upp så mycket om hur omvärlden ser ut. Det är tal om fotbojor och religiösa org…