dancrona.com
Uppehållsväder
”Älgatidig” start idag på Alléskolan i Hallsberg – i dagens läge hade man nog sagt ”svintidigt” men på min tid var alla kraftuttryck med ”älga” framför en …