damontucker.com
Ka Haka ‘Ula O Ke’elikolani Na Pua Lei O Ka Na’auao, Kupulau 2016 (College of Hawaiian Language Dean’s List, Spring 2016)
Ke kukala aku nei ko ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo, Ka Haka 'Ula O Ke'elikolani, i na inoa o na haumana kaha 'oi no ke kau Kupulau 2016: (The University of HawaiĘ»i at Hilo Ka Haka 'Ula O Ke'elikolani College of Hawaiian Language announces its Dean's List for the Spring 2016 semester): Delia Ann…