damerooz.com
گوسفند زندی | خرید گوسفند نژاد زندی | دام روز
گوسفند زندی یکی از برترین نژاد های گوسفند ایرانی می باشد که با داشتن پشم و پوست با کیفیت در کنار بازدهی مناسب وزن گوشت میتواند انتخاب خوبی برای خرید باشد .