damerooz.com
قیمت روز گوسفند چندقلوزا و گوسفند شیری | دام روز
قیمت گوسفند چندقلوزا و گوسفند شیری در شهر های مختلف و بازارهای مختلف میتونه متفاوت باشه. لازم به ذکر است در رابطه با قیمت گوسفندان چندقلوزا و گوسفندان شیری موردی وجود دارد که سبب میشه قیمت دقیق و مشخصی از این نوع گوسفندان در دسترس نباشد. دلیل مشخص نبودن قیمت گوسفند چند قلو زا و شیری این هست که افراد کمی تمایل به فروش این گوسفندان دارند. چرا که نگهداری اونها براشون سود آور هست. قیمت گوسفند چندقلوزا و گوسفند شیری به طور کلی میتوان یک قیمت تخمینی و رنج قیمت برای این گوسفندان که شامل لیست زیر هستند در نظر گرفت : میش چندقلوزای هتروزیگوت میش چندقلوزای هموزیگوت قوچ چندقلوزایی هتروزیگوت قوچ چندقلوزایی هموزیگوت میش شیری آواسی قوچ شیری آواسی درخواست های خرید گوسفند زنده چندقلوزا و همچنین گوسفندان شیری به مراتب بیشتر می باشد و از طرفی هم همان طور که گفته شد افراد کمی این نوع گوسفندان را میفروشند. رنج قیمت برای این گوسفندان را می تونید در ادامه مشاهده کنید. قیمت میش چندقلوزای هتروزیگوت = 4 میلیون تومان قیمت میش چندقلوزای هموزیگوت = 6 الی 14 میلیون تومان قیمت قوچ چندقلوزایی هتروزیگوت = 4 الی 5