damaris-skole-vgs.no
SERIE: Evangelienes troverdighet
INNLEDNING: De fire evangeliene i Det nye testamentet forteller om Jesus da han levde på jorden. Men