damai.org.my
SPR perlu sedia kemudahan mesra OKU ketika mengundi - Damai Disabled Person Association Malaysia
Kemudahan dapat menggalakkan golongan OKU keluar mengundi KEMPEN KESEDARAN: V Murugeswaran (duduk, kanan) menyerahkan surat dan buku ‘Malaysian Standard (MS 1184: 2014)’ kepada Timbalan Pengarah Pilihan Raya Negeri Wilayah Persekutuan.. Read more