damai.org.my
Sektor awam belum capai sasaran ambil pekerja OKU - Damai Disabled Person Association Malaysia
Jumlah pekerja dalam kalangan orang kelainan upaya (OKU) yang diambil bekerja dalam sektor awam masih terlalu rendah iaitu hanya 0.29 peratus daripada keseluruhan kira-kira 1.6 juta penjawat awam di seluruh.. Read more