daliznas.com
Kakvi roditelji - takva deca
Koliko puta ste čuli poznatu izreku - kakvi roditelji takva i deca! Ima tu istine svakako, jer i tu decu vaspitavaju njihovi roditelji, i toj deci su njihovi roditelji prvi a najčešće, i jedini uzor. Roditelji svojim postupcima takođe pokazuju svojoj deci kako