daliznas.com
Kako postići top formu
Da postignete dobru liniju potrebno je da se zdravo i umereno hranite i da budete fizički aktivni. Jedno bez drugog neće dati dobar rezultat. Postoje neke vežbe koje će dati bolji rezultat za određeni deo tela, ali ni jednom vežbom nećete moći skinuti