dailyupgrade.co
Kľúčové vlastnosti dobrého performance marketéra? Analytické myslenie a odvaha v nových výzvach a technológiách. - www.DailyUpgrade.co
V minulom rozhovore sme sa pýtali Júliusa Vencela, CMO a člena boardu PowerPlay Studio, ako vznikol nápad založiť herné štúdio či na to, ako sa vypracoval až na šéfa marketingu. V súčasnosti pomáha tvoriť stratégiu firmy a je zodpovedný za návratnosť investícií v miliónoch eur, ktorá je tvorená prevažne výkonnostným marketingom. V hernom odvetví však performanceRead More