dailythietbitudong.wordpress.com
Servo Delta | Servo Delta ASDA-B2 | động cơ Servo Delta ASDA-B2 | motor servo delta ASDA-B2
AC Servo Delta ASDA-B2 được thiết kế với độ phân giải cao 17 bit(160,000 p/rev), chức năng điều khiển vị trí có độ chính xác cao và vòng quay ổn định ở tốc độ chậm. Công suất từ 0.1kW-3kW Độ phân…