dailythietbitudong.wordpress.com
Ban bien tan Delta VFD-VE series
Biến tần Delta VFD-VE Tính năng: Chế độ điều khiển của VFD-VE series là chế độ điều khiền vector FOC (Field Oriented Control). Nó không chỉ được dùng để thay đổi tốc độ độgn cơ (moor) mà còn được …