dailythietbitudong.wordpress.com
Bán màn hình Delta | Ban HMI Delta Dạng Text – TP04
Màn hình Delta TP04 dạng text Ứng dụng: Màn hình Delta dạng text TP04 có thể hiển thị 4 dòng ký tự hoặc văn bản trong cùng một thời điểm. Nó không chỉ có ưu điểm gọn nhẹ, chi phí thấp, sử dụng linh…