dailythietbitudong.wordpress.com
Bán biến tần Delta | Biến tần Delta | Ban bien tan Delta VFD-M
Biến tần Delta VFD-M Ứng dụng: Biến tần Delta VFD-M thiết kế phù hợp với các ứng dụng nhỏ, các nhu cầu thay đổi tốc độ giản đơn, máy đóng gói, ngành dệt sợi, băng tải, máy cắt, cảo đùn, máy ó keo… …