dailythietbitudong.wordpress.com
Tài liệu Servo Delta|Catalog Servo Delta|Thông số kỹ thuật Servo Delta
Catalog Servo Delta ASD-B, ASD-AB,ASD-B2,ASD-A+: Catalog Servo Delta ASD-B2 Series: Điều khiển chính xác vị trí, Tốc độ, Lực căng. Encoder 17 bit, Tích hợp bàn phím hiển thị, lập trình và cài đặt t…