dailythietbitudong.wordpress.com
CP2000 Series – Built – in HVAC Drive
CP2000 Series – Built – in HVAC Drive Đặc tính kỹ thuật: Tích hợp PLC Delta (10K) cho phép người vận hành thực hiện điều khiển phân tán và điều khiển tập trung khi kết nối vào vào hệ thống mạng. Ch…