dailythietbitudong.wordpress.com
Biến tần delta VFD-VE Series
VFD-VE Series Đặc tính kỹ thuật Chế độ điều khiển của series này là chế độ điều khiền vector FOC (Field Oriented Control). Nó không chỉ được dùng để thay đổi tốc độ độgn cơ (moor) mà còn được dùng …