dailythietbitudong.wordpress.com
Bán biến tần Delta | Biến tần Delta | Ban bien tan Delta VFD-B
Biến tần Delta | Delta inverter | Bien tan Delta | Biến tần Delta VFD-VE a/ Đặc tính: Chế độ điều khiển của series này là chế độ điều khiền vector FOC (Field Oriented Control). Nó không chỉ được dù…