dailythietbitudong.wordpress.com
AC Servo Delta ASD-B2|Servo motor gía rẻ
AC Servo Delta | Delta Servo | Servo motor | Servo Delta ASDA-B2 1/ Đặc tính kỹ thuật : + Nguồn cấp: AC 200V~230V, 1pha/3pha hoặc 3pha. + Chế độ điều khiển vị trí/ tốcđộ/ moment. + Hỗ trợ xung đầu…