dailythietbitudong.wordpress.com
Các loại biến tần
Trên thị trường ngày nay, có 3 loại Biến tần cơ bản: Truyền động Vôn/Hz (Mạch Hở) Truyền động Véc-tơ không cảm biến (Mạch Hở) Truyền động Véc-tơ có phản hồi (Mạch Kín) Hai loại đầu tiên được gọi là…