dailythietbitudong.wordpress.com
Lắp biến tần điều khiển hệ thống quạt thông gió
GIỚI THIỆU: Hệ thống quạt thông gió là hệ thống tiêu tốn khá nhiều năng lượng điện. Khi vận hành động cơ của quạt luôn quay với 100% công suất. Giờ cao điểm (đông công nhân, lượng máy móc hoạt động…