dailythietbitudong.wordpress.com
Delta | Biến tần | CP2000 Series Built in HVAC Drive
Tích hợp PLC Delta (10K) cho phép người vận hành thực hiện điều khiển phân tán và điều khiển tập trung khi kết nối vào vào hệ thống mạng. Chức năng lịch cho phép người dùng tạo thủ tục PLC, ON/OFF …