dailythietbitudong.wordpress.com
Bộ điều khiển Delta DTB Series
Bộ điều khiển nhiệt độ Delta DTB Series Bộ điều khiển Delta DTB Series Đặc điểm So với series DTA, series DTB có thêm ngõ ra điện áp tuyến tính và 2 ngõ ra điều khiển, có khả năng thực hiện …