dailythietbitudong.wordpress.com
Màn hình HMI Delta Text panel
Màn hình Delta TP02G – AS2 Series Đặc điểm Màn hình thuộc series này có thể hiển thị 2 dòng ký tự hoặc văn bản trong cùng một thời điểm. Nó không chỉ có ưu điểm gọn nhẹ, chi phí thấp, sử dụng linh …