dailythietbitudong.wordpress.com
Màn hình giao diện Delta TP04G – AS2 Series
Màn hình Delta TP04G – AS2 Series Đặc điểm Màn hình thuộc series này có thể hiển thị 4 dòng ký tự hoặc văn bản trong cùng một thời điểm. Nó không chỉ có ưu điểm gọn nhẹ, chi phí thấp, sử dụng linh …