dailythietbitudong.wordpress.com
Cung cấp biến tần Delta VFD-CP2000
Biến tần Delta dòng VFD-CP2000 a/ Đặc tính kỹ thuật: Tích hợp PLC Delta (10K) cho phép người vận hành thực hiện điều khiển phân tán và điều khiển tập trung khi kết nối vào vào hệ thống mạng.…