dailythietbitudong.wordpress.com
Bộ điều khiển Delta DTB Series
Bộ điều khiển Delta DTB Series Đặc điểm So với series DTA, series DTB có thêm ngõ ra điện áp tuyến tính và 2 ngõ ra điều khiển, có khả năng thực hiện điều khiển nóng, lạnh đồng thời trong hệ thống …