dailythietbitudong.wordpress.com
Hệ thống bơm luân phiên, bơm tuần tự
Các phương pháp bao gồm: 1. Dùng các relay và timer thời gian để đổi trạng thái hoạt động của mỗi bơm: Phương pháp này là phương pháp truyền thống. Đơn giản và rẻ tiền song độ bền khô…