dailythietbitudong.wordpress.com
Điều khiển bơm luân phiên
Các phương pháp bao gồm: 1. Dùng các relay và timer thời gian để đổi trạng thái hoạt động của mỗi bơm: Phương pháp này là phương pháp truyền thống. Đơn giản và rẻ tiền song độ bền không cao,…