dailythietbitudong.wordpress.com
Chuyển đổi chức năng của biến tần trong các ứng dụng của HVAC
Biến tần, bộ điều khiển nhiệt, màn hình HMI trong hệ thống HVAC. Câu hỏi: Vui lòng mô tả và giới thiệu cách chuyển đổi tự động / bằng tay các chế độ hoạt động của biến tần Delta VFD-C2000 trong các…