dailythietbitudong.wordpress.com
Biến tần Delta VFD-CP2000 | Biến tần
Đặc tính kỹ thuật: VFD CP2000 được thiết kế với độ tin cậy cao, sử dụng dễ dàng, kết hợp sự thông minh và linh hoạt để cải tiến các hoạt động và tiết kiệm năng lượng trong hệ thống…